Refinansiering

Jeg håber du finder et lån der passer til dit behov

lån penge nu Camilla

De bedste hilsner

Camilla Olsen

Refinansiering er et andet ord for rentetilpasning, hvoraf renten altså fastsættes til den kommende periode. Refinansiering af et lån betyder, såfremt at de bagvedliggende obligationer, der svarer til restgælden, indløses til kurs 100, den såkaldte parikurs, hvor kursen er tilsvarende den pålydende værdi, når fastrenteperioden udløber. Herefter sælges en række nye obligationer, der svarer til restgældens beløb. Renten i den efterfølgende fastrenteperiode afhænger derfor af, hvilke kurser pengeinstituttet opnår ved salget af obligationerne, hvoraf der ved en kurs på for eksempel 105 er tale om, at låntagerne får 105 kr. udbetalt, hver gang de låner for 100 kr., og tilsvarende, hvis kurs 95, at de mister 5 kr. udbetalt, for hver 100 kr. de låner. Refinansieringen sker helt på automatik, og som låntager skal der intet gøres, med mindre de ønsker at omlægge deres lån, hvis de mener, at de kan opnå en bedre renteudvikling eller vil skifte fra fastforrentede lån til FlexLån.

Låneudbyder
Max løbetid
Lån op til
Beregn lån
72 månederDKK 50.000,-
30 dageDKK 6.000,-
72 månederDKK 100.000,-

Hvilke fordele og ulemper er der ved rentetilpasningslån?

RefinansieringRentetilpasningslån anvendes ved realkreditlån med det formål at købe eller om- eller tilbygge en ejendom og opnå rentebesparelser, der er det modsatte af fastforrentede lån, hvoraf man kender renten i hele løbeperioden. Derfor er løbeperioden primært mellem 4-30 år, med 4 terminer pr. år, hvoraf renteydelsen altså betales og renten tilpasses.

Lånet rentetilpasses, når obligationerne bag lånet erstattes af nye obligationer. Renten på de nye obligationer bestemmer dermed renten for den næste fastrenteperiode, indtil lånet rentetilpasses endnu engang. Den lavere rente i begyndelsen skal derfor afvejes mod risikoen for, at renten stiger gennem lånets løbetid, dog kan det også være den falder, og der opstår rentebesparelser.

Et rentetilpasningslån kan indfries til kurs 100, hver gang en ny tilpasning af renten finder sted med en vist varsel. Ellers kan lånet indfries mellem tidspunkterne for rentetilpasning, ved opkøb af obligationerne til dagskurs. Kursen er dog typisk en smule højere end kurs 100, fordi lånet er baseret på obligationer med kort løbetid, og deraf lav risiko, hvilket er fordelagtigt at investere i for private forbrugere og virksomhedere, hvis de mener de kan få en højere forrentning på deres penge i obligationer end stående på en konto i banken.

Den umiddelbare fordel for låntager ved at vælge et rentetilpasningslån er, at renten typisk er lavere end renten på et fastforrentet lån, når lånet optages, da den naturligvis er usikker og kan variere fra hver rentetilpasning. Til gengæld kender låntager ikke den fremtidige rente på lånet. Renten ændrer sig nemlig over lånets løbetid, når lånet rentetilpasses. Rentetilpasningen sker typisk set hos pengeinstitutterne med 1, 3, 5 eller 10 års mellemrum.

En anden og en af de mere centrale fordele er, at man afdrager hurtigere på et rentetilpasningslån end på fastforrentet lån, og samtidig kan der vælges afdragsfrihed i en periode på op til 10 år, hvor låntager kan vente med at betale de udskudte afdrag tilbage til efter lånets udløb, hvilket ikke er af samme fordelagtige mulighed med det fastforrentet lån.

Ulempen ved rentetilpasningslån er, at man kun kender renten i en kortere periode i fremtiden, hvilket typisk er 1-5 år af gangen, hvorimod renten på det fastforrentede lån er fast i hele lånets løbetid.

Låntageren har samtidig ikke mulighed for at skære af på deres restgæld, såfremt renten stiger, dette har man på et fastforrentet lån. Hvis man vælger rentetilpasningslån ved realkreditlån, kan du også kun låne op til 80 % af din boligs- og 60 % for fritidshuse værdi, imens du har mulighed for at låne helt op til 95 % via andre former for lån såsom boliglån eller kredit.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *